Iznajmljivanje toaleta

Osnovna djelatnost preduzeća je iznajmljivanje i servisiranje/čišćenje pokretnih eko wc-kabina…

Mobilne ograde i barijere

Iznajmljivanje barijera ,prevoz i radna snaga, čime omogućavamo jednostavno i pouzdano korištenje…

Kontejneri

Kontejneri namjenjeni  za korištenje na lokacijama gdje nema izgrađenih »čvrstih« sanitarnih i tuš objekata…

VIP prikolice

Ekskluzivne (VIP) sanitarne prikolice, namijenjene organizaciji značajnih priredbi …

SAZNAJTE VIŠE

Tuš kabina POLY

Pokretna (mobilna) tuš kabina je namijenjena  za upotrebu na sportsko-rekreacionim površinama (sportska igrališta,golf igrališta, izletišta,…) kupalištima, plažama,kampovima. Namijenjena je za korištanje u toplijim godišnjim razdobljima, prije svega zbog zagrijavanja tekuće vode za koju korisnik mora osigurati priključak.

SAZNAJTE VIŠE
SAZNAJTE VIŠE

VIP prikolica

Mobilna sanitrana prikolica “DE LUXE” predstavlja napredak na području naše djelatnosti, a Ista je plod našeg višegodišnjeg napora i truda da se zadovolje one potrebe (pogotovo ondje gdje naše uobičajene ponude ne zadovoljavaju želje i zahtjeve kupaca / korisnika) koje pružaju veću udobnost i ugodan ambijent za korisnike.

SAZNAJTE VIŠE

PREUZMITE NAŠ KATALOG

POGLEDAJTE VIDEO

Mobilne barijere