O nama - VIGRAD d.o.o.

Iznajmljivanje eko toaleta...
Preduzeće VIGRAD d.o.o. je osnovano 2004. godine u Banjaluci i upisano u Sudski registar pod brojem 1-13336-00.

Osnovna djelatnost preduzeća je iznajmljivanje i servisiranje/čišćenje pokretnih ( mobilnih ) eko wc-kabina. Od marta 2008. godine posjedujemo Sertifikat Standarda Kvaliteta  ISO 9001:2010 kojeg koristimo u svom svakodnevnom poslovanju te ga poboljšavamo u cilju što boljeg i kvalitetnijeg  obavljanja svojih djelatnosti. Jedino smo preduzeće u BiH koje posjeduje Sertifikat ISO 9001:2008 u ovoj djelatnosti.

Preduzeće VIGRAD d.o.o. je osnovano 2004. godine u Banjaluci i upisano u Sudski registar pod brojem 1-13336-00.

U želji da sarađujemo mi nudimo i besplatnu upotrebu na jednom vašem gradilištu kojeg Vi odredite u trajanju od 7-14 dana. U ovom periodu možete provjeriti da li ova WC kabina ima ili nema prednosti a mi se  nadamo da će te se i vi uvjeriti u naše navode i da ćemo ubuduće sarađivati.    

VIGRAD d.o.o. je profesionalno predzuće!

VIGRAD d.o.o. je profesionalno predzuće!

U 2010. godini došlo je do proširivanja djelatnosti na nove uslužne proizvode o kojima više možete vidjeti na našoj web stranici.

Na tržištu BiH ostali smo zapamćeni kao preduzeće koja je najozbiljnije i najprofesionalnije započelo sa pružanjem usluge sanitarnih rješenja i ispunjavanjem higijenskih uslova za potrebe svih vrsta javnih priredbi, kulturno-umjetničkih skupova, crkvenih svečanosti, sportskih događanja, vojnih vježbi, plaža, gradilišta i ostalih javnih okupljanja gdje komunalna infrastruktura nije osigurana.

Za obavljanje navedene djelatnosti koristimo višegodišnje znanje i iskustvo u radu sa mobilnim eko toaletima, pri čemu koristimo specijalna servisna vozila, profesionalno osposobljene radnike te biološki razgradiva sredstva.
U narednom periodu preduzeće VIGRAD d.o.o. će i dalje razvijati svoje poslovne proizvode u smjeru podizanja kvaliteta , širenja djelatnosti i kvalitetnijeg pokrivanja što veće teritorije BiH, gdje je u planu pored Banjaluke i Sarajeva otvaranje skladišta i poslovijh jedinica u Doboju, Tuzli i Bijeljini.

VIGRAD d.o.o. je savremeno, ambiciozno i profesionalno orijentisano preduzeće koje želi da posluje po najsavremenijim poslovnim, ekološkim i drugim standardima u želji da zadobije vaše povjerenje.

Unaprijed zahvaljujemo na povjerenju i saradnji !