VIGRAD - iznajmljivanje pokretnih eko toaleta
Spoljne dimenzije Težina Kapacitet spremnika Oprema
125 x 125 x 240 cm
105 kilograma
265 litara
umivaonik i dozator za tečni sapun
Ova pokretna EKO WC kabina je namijenjena za upotrebu na različitim priredbama i manifestacijama.  Uz osnovnu opremu ova EKO WC kabina je opremljena sa umivaonikom i dozatorom za tečni sapun.
 
S mobilnim WC kabinama omogućavamo okolini prijatno rješenje, održavanje besprijekorne higijene WC kabina, neškodljivo odstranjivanje fekalija i njihovo odlaganje na uređaju za čišćenje. Za razgradnju fekalija u WC kabinama upotrebljavamo isključivo ekološki prihvatljiva hemijska sredstva. Naša aktivnost je u skladu sa svim higijenskim standardima.
Kabina sa umivaonikom