Invalidska EKO WC kabina namjenjena je i prilagođena za korištenje osobama s invaliditetom, tako da omogućava nesmetan pristup i ulaz invalidskim kolicima.

Spoljne dimenzije Težina Kapacitet spremnika
125 x 125 x 240 cm 105 kilograma 265 litara

S mobilnim WC kabinama omogućavamo okolini prijatno rješenje, održavanje besprijekorne higijene WC kabina, neškodljivo odstranjivanje fekalija i njihovo odlaganje na uređaju za čišćenje. Za razgradnju fekalija u WC kabinama upotrebljavamo isključivo ekološki prihvatljiva hemijska sredstva. Naša aktivnost je u skladu sa svim higijenskim standardima.