POKRETNI UMIVAONIK

Umivaonik je opremljen sa šest mjesta za pranje koja su isključivo namjenjena za ličnu higijenu radnika na gradilištu. Umivaonik zadovoljava potrebe za 60 radnika. Pranje alata i ostalih pomagala u građevniarstvu u umivaoniku nije dozvoljeno.

Naručilac mora obezbijediti:

*ravnu površinu (plato) za postavljanje kabine
*priključak na vodovodnu i kanalizacionu mreži
*grijanje unutrašnjosti kabine u zimskom periodu

Spoljne dimenzije Težina Kapacitet spremnika
195 x 195 x 240 cm
180 kilograma 265 litara

S mobilnim WC kabinama omogućavamo okolini prijatno rješenje, održavanje besprijekorne higijene WC kabina, neškodljivo odstranjivanje fekalija i njihovo odlaganje na uređaju za čišćenje. Za razgradnju fekalija u WC kabinama upotrebljavamo isključivo ekološki prihvatljiva hemijska sredstva. Naša aktivnost je u skladu sa svim higijenskim standardima.