VIGRAD - iznajmljivanje pokretnih eko toaleta
Spoljne dimenzije Težina Kapacitet spremnika
125 x 125 x 240 cm
180 kilograma
265 litara

Umivaonik je opremljen sa šest mjesta za pranje koja su isključivo namjenjena za ličnu higijenu radnika na gradilištu. Umivaonik zadovoljava potrebe za 60 radnika. Pranje alata i ostalih pomagala u građevniarstvu u umivaoniku nije dozvoljeno.

Naručilac mora obezbijediti:

*ravnu površinu (plato) za postavljanje kabine
*priključak na vodovodnu i kanalizacionu mreži
*grijanje unutrašnjosti kabine u zimskom periodu

S mobilnim WC kabinama omogućavamo okolini prijatno rješenje, održavanje besprijekorne higijene WC kabina, neškodljivo odstranjivanje fekalija i njihovo odlaganje na uređaju za čišćenje. Za razgradnju fekalija u WC kabinama upotrebljavamo isključivo ekološki prihvatljiva hemijska sredstva. Naša aktivnost je u skladu sa svim higijenskim standardima.

Pokretni umivaonik