WC kabina za gradilišta

VIGRAD - iznajmljivanje EKO toaleta

Jedna WC kabina se na gradilištu koristi za da 10-15 radnika u radnom vremenu od 8-10 sati rada dnevno.U takvom odnosu se servisira ( čisti ) jednom sedmično. Ukoliko na gradilištu ima više radnika ili se radi duže, higijensko stanje se postiže sa na način da se wc-kabina čisti više puta sedmično ili se instalira više wc-kabina.
Jedan servis obuhvata:
– pražnjenje fekalija iz spremnika,
– detaljno pranje kabine,
– sipanje čiste vode i sredstva za neutralisanje neugodnih mirisa u spremnik novi toaletni papir,
– odvoz  fekalija u separatore.

Spoljne dimenzijeTežinaKapacitet spremnika
125 x 125 x 240 cm105 kilograma265 litara
Good nutrition is our mission.

Prednost korištenja ovakvih WC-kabina na gradilištima se u praksi pokazala a u odnosu na postojeće načine, u više segmenata:
– jednostavna za korištenje i prenošenje sa jednog na drugi dio gradilišta
– pruža potreban i dostojan čovjeka nivo WC usluge
– služi ispunjavanju sanitarnih uslova na gradilištu
– i što je najvažnije pokazuje svoju i ekonomsku isplativost u odnosu na bolju produktivnost radnika , odnosno njihovu manju odsutnost sa gradilišta zbog potrebe     za WC uslugom, čime se kvalitetno rješava jedan od važnijih faktora realizacije završetka gradnje u planiranom ( odobrenom ) roku.

U želji da sarađujemo mi nudimo i besplatnu upotrebu na jednom vašem gradilištu kojeg Vi odredite u trajanju od 7-14 dana. U ovom periodu možete provjeriti da li ova WC kabina ima ili nema prednosti a mi se  nadamo da će te se i vi uvjeriti u naše navode i da ćemo ubuduće sarađivati.

Cjelovit sistem iznajmljivanja i servisiranja WC kabina, koga je VIGRAD-BL prenio iz Njemačke,Slovenije i Hrvatske, danas je na tržištu odlično organizovan i dobro primljen. S mobilnim WC kabinama omogućava okolini prijatno rješenje, održavanje besprijekorne higijene WC kabina, okolini neškodljivo odstranjivanje fekalija i njihovo odlaganje na uređaju za čišćenje. Za razgradnju fekalija u WC kabinama upotrebljavamo isključivo ekološki prihvatljiva hemijska sredstva. Naša aktivnost je u skladu sa svim higijenskim standardima.
Preduzeće trenutno raspolaže sa četiri vlastita specijalna vozila za prevoz i servisiranje mobilnih WC kabina te sa više prikolica za transport. Stručno osposobljeno osoblje na terenu svaki dan pruža  kvalitetnu uslugu. Mobilne WC kabine se pojavljaju na raznim sportskim priredbama , rekreativnim površinama (nogometna igrališta, golf igrališta, …), sajmovima, vjerskim svečanostima, muzičkim koncertima , raznim priredbama, slavljima, proslavama …