Eko WC za osobe sa invaliditetom

WC za osobe sa invaliditetom
Spoljne dimenzije Težina Kapacitet spremnika
125 x 125 x 240 cm
105 kilograma
265 litara

Invalidska EKO WC kabina namjenjena je i prilagođena za korištenje osobama s invaliditetom, tako da omogućava nesmetan pristup i ulaz invalidskim kolicima.

S mobilnim WC kabinama omogućavamo okolini prijatno rješenje, održavanje besprijekorne higijene WC kabina, neškodljivo odstranjivanje fekalija i njihovo odlaganje na uređaju za čišćenje. Za razgradnju fekalija u WC kabinama upotrebljavamo isključivo ekološki prihvatljiva hemijska sredstva. Naša aktivnost je u skladu sa svim higijenskim standardima.

Eko WC invalid