Sanitarni kontejner

Najam sanitarnih namijenjen je za potrebe organizacija različitih sportskih, kulturnih, vjerskih, vojnih i svadbenih svečanosti te za sanitarno – higijenske potrebe kontejnerskih naselja i kampova ( gradilišta, sajamski prostori, plaže, i sl. ). Sanitarni kontejneri namjenjeni su za korištenje na lokacijama gdje nema izgrađenih »čvrstih« sanitarnih i tuš objekata.  Za montažu i instalaciju sanitarnih i tuš kontejnera potrebni su priključci za električnu energiju, tekuću vodu i kanalizaciju, a na mjestima gdje nema navedenih instalacija primjenjuje se upotreba mobilnih spremnika za otpadne vode, cisterni za tekuću vodu i agregata za proizvodnju električne energije. Prvoklasni materijali i precizno izrađeni završni radovi enterijera i eksterijera, glavne su karakteristike naših kontejnera.