Upitnik o zadovoljstvu korisnika

Radi unapredenja sistema kvaliteta, a uvažavajuci cinjenicu da je

korisnik naših usluga najvažniji faktor u ostvarivanju Politike i

Ciljeva kvaliteta poslovanja, ovim putem želimo provjeriti stepen Vašeg

zadovoljstva našim uslugama, te buduce aktivnosti Preduzeca usmjeriti

ka Vašim primjedbama i predlozima.

Zato Vas molimo da odgovorite na sljedeca pitanja.

Vaša ocjena treba da bude objektivna, jer iskrena kritika je uvijek

bolja od neiskrene pohvale!

Popunjene upitnike pošaljite nama !

Anketa