Ova pokretna EKO WC kabina je namijenjena za upotrebu na različitim priredbama i manifestacijama.  Uz osnovnu opremu ova EKO WC kabina je opremljena sa umivaonikom i dozatorom za tečni sapun.

Spoljne dimenzije Težina Kapacitet spremnika Oprema
125 x 125 x 240 cm 100 kilograma 265 litara umivaonik i dozator za tečni sapun

S mobilnim WC kabinama omogućavamo okolini prijatno rješenje, održavanje besprijekorne higijene WC kabina, neškodljivo odstranjivanje fekalija i njihovo odlaganje na uređaju za čišćenje. Za razgradnju fekalija u WC kabinama upotrebljavamo isključivo ekološki prihvatljiva hemijska sredstva. Naša aktivnost je u skladu sa svim higijenskim standardima.