This template is provided by www.templatemo.com and feel free to use it for your websites.

Iznajmljivanje toaleta

Osnovna djelatnost preduzeća je iznajmljivanje i servisiranje/čišćenje pokretnih eko wc-kabina...

Mobilne barijere

Iznajmljivanje barijera ,prevoz i radna snaga, čime omogućavamo jednostavno i pouzdano korištenje...

Kontejneri

Kontejneri namjenjeni  za korištenje na lokacijama gdje nema izgrađenih »čvrstih« sanitarnih i tuš objekata..

Image 04

Servis za čišćenje

Servis za čišćenje stambenih, poslovnih i sportskih prostora.Kompletna usluga...

Image 05

Anketa

Radi unaprijeđenja sistema kvaliteta, molimo Vas da popunite on-line anketu...

Reference...

Preduzeće VIGRAD d.o.o. je osnovano 2004. godine u Banjaluci i upisano u Sudski registar pod brojem 1-13336-00.

 U Poreskoj Upravi smo registrovani pod brojem 4401713390002, u UIO pod brojem 401713390002, a MB preduzeća je 1976109.

Osnovna djelatnost preduzeća je iznajmljivanje i servisiranje/čišćenje pokretnih ( mobilnih ) eko wc-kabina. Od marta 2008. godine posjedujemo Sertifikat Standarda Kvaliteta  ISO 9001:2008 kojeg koristimo u svom svakodnevnom poslovanju te ga poboljšavamo u cilju što boljeg i kvalitetnijeg  obavljanja svojih djelatnosti. Jedino smo preduzeće u BiH koje posjeduje Sertifikat ISO 9001:2010 u ovoj djelatnosti.

Preduzeće VIGRAD d.o.o. za svojih 7 ( sedam ) godina postojanja pružalo je usluge velikom broju korisnika, kao pravnih lica, udruženja građana, pripadnicima vojske i policije,  tako i velikom broju fizičkih lica. Veoma je teško nabrojati sve velike manifestacije, gradilišta, i ostala dešavanja na kojima smo prisustvovali.


 Ovdje ćemo vam nabrojati samo neke:
Mnoge manifestacije vjerskog, sportskog, kulturnog  i poslovnog sadržaja na široj teritoriji BiH kao npr. Dani kosidbe Kupres 2006.-2010., Etno Festival Piskavica, Kočićev Zbor na Stričićima 2004.-2010. godina., 5-10. Krajiški Teferič u Kladuši 2008. godine., Motorijade širom BiH, Sajam privrede EKO-BIS u Bihaću, Otvaranje mnogih vjerskih objekata, svadbi i sl. ).....