EKO-INVALID WC kabina

Invalidska EKO WC kabina namjenjena je i prilagođena za korištenje osobama s invaliditetom, tako da omogućava nesmetan pristup i ulaz invalidskim kolicima.

Dimenzije:

Spoljne dimenzije
125 x 125 x 240 cm
Težina :
105 kilograma
Kapacitet spremnika:
265 litara

S mobilnim WC kabinama omogućavamo okolini prijatno rješenje, održavanje besprijekorne higijene WC kabina, neškodljivo odstranjivanje fekalija i njihovo odlaganje na uređaju za čišćenje. Za razgradnju fekalija u WC kabinama upotrebljavamo isključivo ekološki prihvatljiva hemijska sredstva. Naša aktivnost je u skladu sa svim higijenskim standardima.


On-line narudžba --->