Upitnik o zadovoljstvu korisnika


Radi unapređenja sistema kvaliteta, a uvažavajući činjenicu da je

korisnik naših usluga najvažniji faktor u ostvarivanju Politike i

Ciljeva kvaliteta poslovanja, ovim putem želimo provjeriti stepen Vašeg

zadovoljstva našim uslugama, te buduće aktivnosti Preduzeća usmjeriti

ka Vašim primjedbama i predlozima.


Zato Vas molimo da odgovorite na sljedeća pitanja.

Vaša ocjena treba da bude objektivna, jer iskrena kritika je uvijek

bolja od neiskrene pohvale!

Popunjene upitnike pošaljite nama !Vaša e-mail Addresa: *
Koliko ste zadovoljni kvalitetom naših usluga? * 5 4 3 2 1
Koliko ste zadovoljni ažurnošću pružanja usluga? * 5 4 3 2 1
Koliko ste zadovoljni cijenama usluga? * 5 4 3 2 1
Koliko ste zadovoljni profesionalnim odnosom osoblja? * 5 4 3 2 1
Koliko ste zadovoljni poslovnošću osoblja? * 5 4 3 2 1
Koliko ste zadovoljni prihvatanjem Vaših primjedbi i prijedloga? * 5 4 3 2 1
Koliko ste zadovoljni ažurnošću rješavanja reklamacija? * 5 4 3 2 1
Koliko ste zadovoljni profesionalnim odnosom osoblja? * 5 4 3 2 1
Koliko ste zadovoljni saradnjom sa zaposlenima u našoj firmi? * 5 4 3 2 1
Molimo Vas da ukoliko imate primjedbi,sugestija ili pohvala, iste upišete u polje pored...
* Required Create Email Forms